Dositech 8 pod Windows 7/8/10

Dvě nejčastější otázky:

1) Běží Dositech 8 pod Windows 8 nebo Windows 10 ?
       Odpověď: Ano, úplně stejně jako pod Windows 7.

2) Běží Dositech 8 na 64-bitových počítačích?
       Odpověď: Ano, na rozdílu 32 vs. 64 bit vůbec nezáleží.

  Dositech 8 běží obecně pod libovolným operačním systémem, v Čechách jsou ale nejrozšířenější Windows a Linux. Pod Linuxem běží Dositech 8 sám bez problémů stejně jako pod DOSem nebo Windows NT4. Od dob uvedení systému Windows XP, jsme připojili k Dositechu ještě nezávislý ovladač Dech32, který ošetřuje "specifické" operace systémů XP, Vista, Win7, Win8 a Win10. Pro uspokojivý provoz pod Win7/8/10 je až na výjimky Dech32 nezbytný.   Dále popisujeme postup, jak se volá Dositech 8 v systému Win7, ale úplně vše je platné i pro systém Win8 a Win10, který se začal šířit od 2. poloviny 2012.

Win8 je systém prakticky shodný s Win7, znamená ale větší posun ke sblížení s Linuxem. To, co je bylo Win8 nové oproti Win7, se týká spíše grafických a multimediálních programů a jako obal pro aplikace Microsoftu je jistě pokrokový. Jako základna pro běh ostatních "neamerických" programů se chová podobně jako Win7, spíše lépe, některé chyby jsou skutečně odstraněny. Ovšem oproti předchozím systémům je určitě méně přehledný a stále jde o uzavřený systém orientovaný na komerci a zábavu, nikoliv na práci, Jeho chování může být nepředvídatelné vzhledem k rozdílům v HW, jak je tomu ostatně u Windows posledních 10 let (Dositechu je úplně jedno, jestli běží na 32 nebo 64-bitovém počítači).

Dositech 8 společně s ovladačem Dech32 je použitelný beze změn i pro Win8. (T.j. Dositech 8 od verze 8.55 a Dech32 od verze 1.30.)

Win10 je pravděpodobně lepší systém než Win8, a zdá se, že si výrobce uvědomil, že koncepční chyby Win8 byly pro uživatele už neúnosné. Win10 jsou patrně návratem spíše k Win7, je ale zřejmé, že kdo chce používat Win10 na práci, v podstatě téměř žádný rozdíl nevidí. Každopádně program Dositech je pod Win10 je funkční stejně jako pod Win7/8 t.zn. stačí ho spustit příkazem "Dech32 -DW7".
  Pro Win7 je tedy ovladač Dech32 upraven, aby v součinnosti se softwarem Dosbox tak zajišťuje stoprocentní provoz Dositechu 8 pod Win7/8/10.
  Na rozdíl od standardního volání Dositechu (přímého spuštění Dositech.EXE) se nejprve spouští Dech32 (s parametrem -DW7), ten si ošetří potřebná nastavení Win7 a sám si zavolá Dositech. (Je to podobný princip, jako když pod Windows spouštíte programy v Javě, Perlu, apod.)
Volání tedy vypadá takto:

        \dositech\Dech32 -DW7

Toto bude fungovat, pokud ve standardním adresáři \Dositech jsou přítomny 3 soubory:

Dositech.exe     (alespoň ver. 8.55)
Dech32.exe       (alespoň ver. 1.30)
Dbox.exe          (podpůrné moduly SDL knihoven (SDL = Simple DirectMedia Layer))

Všechny 3 soubory se automaticky nainstalují např. z autorského instalačního CD nebo jsou ke stažení z internetovských stránek www.themis.cz.
Spuštění lze provést jakýmkoliv způsobem, nejčastější ve Windows zřejmě pomocí ikony, ta se automaticky vytvoří při instalaci z CD, nebo si ji vytvoří Dositech (od ver. 8.56 MENU>Windows) resp. Dech32 (od ver. 1.31 MENU>Servis)

Poznámky:

 • Objeví-li se při spuštění Dositechu systémová hláška "Program není kompatibilní s operačním systémem Windows 7 ...", znamená to, že se Dositech musí spustit s pomocí ovladače Dech32 (tedy \dositech\Dech32 -DW7). Jinak to neznamená vůbec nic.

 • (Parametr -DW7 znamená "Dositech pod Windows 7"). Pokud si nevíte rady, jak spustit program s parametrem, Dositech sám vytvoří spouštěcí ikonu, kde je to zařízeno (MENU>Windows>Ikona na Plochu (od ver. 8.56)). Jiná možnost jak vytvořit ikonu je při spuštění Dech32 >MENU>Servis>Ikona pro Dositech.

 • Po instalaci je standardně nastaven celoobrazovkový režim. Můžete ho ponechat pokud Vám vyhovuje. Můžete ho zmenšit na velikost "V okně" pomocí ALT-Enter nebo natrvalo klíčem v MENU>Windows>Windows 7.

 • V MENU>Windows>Windows 7 je dále možnost ovlivnit barvy - na některých počítačích se občas zkreslí při roztažení přes celou obrazovku. Původní barvy se objeví po přepnutí klíče.

 • Pokud není správně nastavena čeština ve Win7, může se zapnout interní čeština Dositechu, rovněž v MENU>Windows>Windows 7

 • V MENU>Windows>Windows 7 je rovněž klíč "Dositech ve Win7" - pokud je nastaven, vyvolá se Dositech v režimu Win7 vždy, když se zavolá Dech32 (a to i bez paramertu -DW7)

 • U starších počítačů je ovladač obvykle dostupný obrazovkový ovladač pro Windows XP. Pokud se aktivuje i v prostředí Win7, může se s úspěchem volat přímo Dositech.exe bez podpory Dech32. (Zřejmě to neplatí u 64bitového HW)

 • Některé operace s číselníky, jako Aktualizace nebo Indexace - se mohou na některých starších počítačích zpomalit - namísto několika vteřin mohou trvat třeba i minutu. Rychlost lze ovlivnit klíčem "Rychlost obrazovky" v MENU>Windows>Windows 7. Obvyklé optimální nastavení je přibližně uprostřed mezi krajními hodnotami 0 - 9.

  Obolus pod Windows 7/8

  Obolus běží pod Win8/10 za stejných podmínek jako pod Win7.
  V prosinci 2010 jsme upravili i program Obolus tak, aby běžel plnohodnotně pod Win7. Jeho verze je 8.20 a pod Win7 k sobě potřebuje alespoň Dech32 ver. 1.33. Princip jeho spuštění je stejný jako u Dositechu a platí pro něj stejná pravidla (viz. výše). Spouští se tedy

          \obolus\Dech32 -DW7

  Dech32.exe je umístěn v adresáři \OBOLUS a sám rozpozná, že je volán pro účely Obolusu. V případě síťové verze, kdy je program Obolus na vzdáleném serveru, se Dech32.exe umístí do adresáře, v kterém je OBOLUS.INI, z něj si Dech32 přečte informace o serveru a dál už se zařídí sám.


  Poslední úprava stránky 16. srpna 2015.
  Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm


  Neoficiální část pro pokročilejší čtenáře a zájemce.

  Všechny operace se odehrávají v adresáři \dositech. Po spuštění Dech32 -DW7 nejprve Dech32 zkontroluje přítomnost dosbox.exe, sdl.dll a sdl_net.dll. Všechny 3 jsou přítomny v samorozvíjejícím dbox.exe; je-li přítomen, Dech32 si ho sám rozvine. Dále zkontroluje, zda existuje dosibox.ini (uživatelské nastavení), pokud ne, vyrobí si default. Z něj vždy! vygeneruje dosibox.cnf, což je konfigurační soubor pro aplikaci dosbox.exe. Dosbox je pokročilý shareware, který je napogramován na bázi SDL (Simple DirectMedia Layer) - tedy knihoven, které zařídí výstup na obrazovku vlastními silami (obcházejí standarní knihovny Microsoftu).

  Když je vše v pořádku, Dech32 interně zavolá "dosbox -noconsole -conf dosibox.cnf". Soubor dosibox.cnf nemůže uživatel měnit (můžete si ho alespoň přečíst a použít i pro jiné programy než Dositech).
  Sám Dech32 běží nadále jako rezident a odposlouchává zprávy z Dositechu prostřednictvím souboru dositech.msg a pokud se jedná o 32bitové služby, sám je vykonává.
  Při řádném ukončení Dositechu (MENU>Exit), se zároveň uzavře dosbox i Dech32. Nestandardní uzavření Dositechu (v okenním režimu zakřížkováním) je ošetřeno a dosbox i Dech32 se současně uzavřou - jen při příštím spuštění Dositech vydá Dositech běžné upozornění (jinak nevýznamné). Pokud je spuštění Dech32 přítomen (bezobsažný) soubor s názvem -DW7, je to totéž, jako by se Dech32 spouštěl s parametrem "Dech32 -DW7"