Nový program eLekar pro ordinace.

eLekar je program vyvinutý pro obsluhu elektronických formulářů zdravotnických zařízení, primárně ambulantních ordinací. Zejména ho využijí pracoviště, které musí často za provozu vystavovat online eRecept, ePoukaz, eOckovani.

Program předpokládá (to, co je dnes běžné) stálé připojení ordinace na internet a certifikaci spojení s centrálou SUKL. Program běží pouze pod systémem Windows 7/10/11 a pozdější. (Doporučuje se W10/11, W7 je nutno upgradovat a neběží pod Windows XP nebo Linuxem).

eLekar navazuje na náš starší produkt ERRE (pouze samostatná obsluha eReceptu), využívá k němu vyvinuté podklady a zachovává téměř stejný design a zásady ovládání. Byli jsme vedeni snahou o maximální jednoduchost a přístupnost pro nepoučené uživatele.

eLekar není třeba složitě instalovat, stačí stahnout z internetové stránky jediný soubor www.rr-servis.cz/download/elekar.zip . Tento soubor (cca 15MB) můžete zkopírovat do libovolné složky ve svém počítači a rozzipovat (obsahuje cca 30 souborů). Do této složky ještě navíc musíte zkopírovat dva soukromé certifikáty: Osobní kvalifikovaný certifikát a Certifikát SUKL (soubory nejčastěji v obvyklém formátu .pfx nebo .p12). Následně už stačí spustit jakýmkoliv způsobem eLekar.exe a program poběží. Pro funkční komunikaci se SUKL - což je hlavní smysl programu - je třeba konfigurovat program na vlastní pracoviště, tedy vyplnit svoje IČP, Kód pracoviště, Kód lékaře na CU a hesla k oběma certifikátům. Než toto uděláte, beží program v režimu demoverze, kdy se připojujete jen na testovací oddíl SUKL.

Pro ostrý provoz je program zpoplatněn částkou 2500,-Kč/rok. Poplatek se poukazuje na konto společnosti RR-Servis 1346120389/0800 a jako variabilní symbol se uvede vaše IČP. Po zaplacení bude přístup k programu povolen do 24 hodin a zůstane otevřen pro všechny počítače zdravotnického zařízení s daným IČP na dobu 366 dnů. Je vhodné souběžně poslat i email na adresu rr-servis@rr-servis.cz s oznámením platby a uvedením IČP a fakturačních údajů (faktura bude zaslána emailem). Event. plátci DPH si dohodnou zpřístupnění programu předem.

eLekar je koncipován tak, že všechny aktualizace programu a všechny aktualizace kritických číselníků SUKL probíhají automaticky na pozadí, t.j. uživatel se o ně nestará. Aktualizace ostatních číselníků je on-line přímo tlačítkem v programu.

Program eLekar, podobně jako starší program Erre, vznikl v součinnosti firmy RR-Servis sro., www.rr-servis.cz a společnosti www.themis.cz jako doplněk pro uživatele programů Dositech 8 a Obolus. Nyní je však osamostatněn zcela a je koncepčně připraven pro vykazování (zatím) ambulantního účtu (Kdavky) pro VZP a ostatní zdrav. pojišťovny. Funkce zvyšující pohodlí ambulantního provozu (tedy VZP a dekurs) budou doplněny podle zájmu v průběhu roku 2022. V tuto chvíli je kromě e-formulářů k dispozici navíc jen Lékový záznam. Program Erre bude postupně nahrazen eLekarem, ale jeho funkčnost budeme ještě dlouho udržovat.


Na tomto místě ještě uvádíme připomínku, týkající se výdejen léků a zdravotnických pomůcek. Jejich povinnosti se mají patrně po 1.3.2022 značně rozšířit v souvislosti se zavedením povinného ePoukazu. Firma RR-Servis nabízí vlastní komplexní a dlouho zavedený program TARA, který je užíván v lékárnách a výdejnách zdravotnických potřeb a je již od počátku vybaven návazností na SUKL a zdravotní pojišťovny. Podrobnosti tohoto programu jsou uvedeny zde (www.rr-servis.cz) .


Poslední úprava stránky 3. března 2022.
Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm