Podpůrný program k eReceptu a poznámka k EET.

Program ERRE obsluhující elektronický recept je ke stažení zde (ver. 1.18)

Poslední verze programu je 1.18 (při každé změně léku se nastaví automatem úhrada na Základní, Hradí pacient se musí tedy nastavit pro každý lék zvlášť).

Pozor!!! Kvůli změně datového rozhraní SUKL, každý uživatel musí změnit program ERRE nejpozději k 31.3.2020.
Znamená to stahnout si balíček v verzí alespoň 1.17 z této stránky a rozzipovat. Od 1.4.2020 bude verze 1.16 zastaralá a nebude generovat suklem přijatelné erecepty.

Aktuality ve verzi 1.17:
1) Položku SMS jsme rozšířili tak, že je do ní možno vyplnit buďto telefonní číslo nebo kontaktní adresu v libovolném formátu (třeba email). Je-li prvních 9 pozic vyplněno ciframi, odešle se sms na příslušné tlf. číslo.
2) Koncem roku 2019 se objevili potíže s osobními certifikáty. Pokud funguje certifikát ani po použití utility IcaPfxTools, je třeba nahrát kořenové certifikáty certifikační autority od které máte certifikát.

Manuál a podrobnější vysvětlení funkce prohramu ERRE ke stažení nebo čtení zde

Program ERRE se minimalistický program, který obsluhuje alespoň základní funkce eReceptu. Byl vyvinut na podzim 2017 pro uživatele programů Obolus, Dositech 8/9 a Dech32, je ale nezávislý a pracuje pro libovolného zájemce, který vlastní příslušné certifikáty a kódy pro komunikaci se SUKL, má na svém počítači Windows 7 a vyšší a je aktivně připojen k internetu. Po právní stránce není jeho použití momentálně ničím omezeno, technicky je (bohužel značně) omezeno na systém Windows a jeho systémové nástroje. Autoři se snaží vyhovět četným žádostem o vypořádání se s problémem eReceptu, který znamená velmi vážný, v mnoha případech velmi nepříjemný nebo dokonce fatální zásah do chodu soukromých ordinací praktických lékařů. Upozorňujeme zájemce, že zprovoznění eReceptu v soukromé ordinaci bude vyžadovat patrně mnohem více pozornosti a starostí než v případě běžných programů. Je třeba především dostát certifikační politice státních orgánů, která není pro řadu občanů úplně samozřejmá. Pro ostrý provoz je třeba si obstarat 2 certifikáty, 3 hesla a 2 přístupové kódy. Pokud je nemáte, můžete vyzkoušet ERRE jen jako demonstraci, která vyžaduje pouze Osobní certifikát a s ním spojené heslo. Zkušenost ukazuje, že pro splnění všech podmínek eReceptu se lékaři obvykle neobejdou bez technické pomoci. Návod jak si poradit, se snažíme popsat v manuálu. Mnozí ale možná dokážou splnit podmínky i podle instrukcí SUKL nebo i jiných organizací, které je nabízejí na internetu. Pro jistotu shrnujeme nejčastější potíže, jak jsme se s nimi setkali ve vývojové fázi. zde


Projekt EET nemá podle nás se zdravotnictvím ani s lidskou důstojností vůbec nic společného a součástí naší nabídky software nikdy nebude.


Naděje, že projekt eReceptu bude dobrovolný, je k začátku roku 2019 mnohem menší než dříve. Zdá se, že eRecept je natolik slabý projekt, že k jeho zprovoznění je potřeba jen hrubé násilí ze strany státu.
Program ERRE proto zůstává oddělený od jiných našich programů Dositech a Obolus. Oba tyto programy jsou zaměřeny na komunikaci s VZP, což je úplně jiná organizace, hlavně s jinými pravidly - technickými i právními. Dositech i Obolus jsou tedy propojeny s ERRE pouze jednostranně (čili ERRE může číst data z nich, nikoliv obráceně) a oddělitelně. Pro uživatele Dositechu a Obolusu bude ERRE v této "syrové" podobě zdarma.

Vaše Themis, 15.6.2020


Poslední úprava stránky 15. června 2020.
Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm


Nejčastější známé potíže.

1) K 1. říjnu 2018 změnil SUKL Datové rozhraní, čili nepřijme eRecepty vytvořené programem ERRE ver. 1.13 a staršími. Po 1.10.2018 je nutné použít verzi ERRE alespoň 1.14

2) Je nutné mít v pořádku oba certifikáty (musí být v domácím adresáři) a navíc suklovský certifikát musí být importován do úložiště. K certifikátům se také váže Kód lékaře na CU a Kód pracoviště. (Nemíchejte demonstrační kódy a certifikáty se svými vlastními.) (Podle zkušeností nejčastěji potenciální uživatelé chybně vyplní Kód pracoviště.)

3) Pokud máte starší elektronický podpis (zejména např. vydaný pro Windows XP nebo Vista), může to vést k problémům. Starší certifikáty lze konvertovat do současných norem např. pomocí volné verze IcaPfxTool.

4) Pokud máte elektronický podpis ve svém počítači dlouho a nevíte kde, event. jste zapomněli heslo, stačí ho exportovat (třeba přímo do domovského adresáře ERRE) a heslo si zvolit podle libosti.

5) Vaše Windows nemusí být dostatečně aktuální. K správnému šifrování vaší komunikace s CU je třeba mít ve vašem systému tzv. FrameWork verzi alespoň 4.6.2. (V původním návrhu ERRE jsme se domnívali, že stačí ver. 4.5, ale přesvědčili jsme se, že správnost šifrování v ní není zaručena.) Pokud tedy máte nižší verzi, je třeba provést upgrade vašich Windows. Obvykle Win10 mají vyšší verzi automaticky, u Win7,8 je naopak obvykle nutno provést upgrade. Podporu zřejmě najdete kupříkladu na stránkách
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53345 O verzi FrameWork ve vašem počítači vás může informovat tlačítko "Test spojení SUKL" v programu ERRE. Vezměte také na vědomí, že šance rozchodit program na Win XP je velmi malá.

6) Mějte na paměti, že přístup k ostrému CU může být SUKLem záměrně časově omezen zejména o víkendech nebo mimo pracovní dobu. Přestože SUKL je zřízen pro kontrolu léčiv, stává se nyní institucí, která bude detailně kontrolovat a také omezovat právě lékaře. Kromě toho CU může být nedostupné z technických důvodů nebo pro slabý internet ve vašem počítači, atd.

7) Uživatelé systému Windows jsou bohužel víceméně nuceni zapínat také různé antivirové programy. Nezapomínejte, že při komunikaci se SUKL se zapisuje z externího prostředí na váš disk a mnohé antiviry to nedovolují. Pokud nepovolíte různé vyjímky ve svých antivirech nebo antivir rovnou nevypnete, můžete to být jednou z příčin nefunkčnosti programu.

8) Pokud si pro zprovoznění internetovského spojení se SUKL najímáte externí firmu (což není vzhledem ke složitosti neobvyklé), mějte na paměti, že tato externí firma má veškeré vaše chráněné osobní údaje (certifikáty, hesla, etc.). Může si potom vystavovat kdykoliv jaký chce lék - samozřejmě na účet a odpovědnost lékaře. Rovněž vaše údaje může předat (třeba z nedbalosti) někomu dalšímu. Pokud v léčivech dříve existovala nějaká bezpečnost, projekt eReceptu ji dokonale zbourá.

9) Mějte na paměti, že vaši pacienti, kteří vás žádají o pomoc v nemoci, nemají vůbec tušení, že předáváte jejich citlivá osobní data státním orgánům a porušujete tak jejich soukromí. Děje se tak bez jejich vědomí a hlavně bez jejich souhlasu! To, že se kolaborací se SUKL sami vzdáváte svého soukromí a svých práv na výkon soukromého povolání ještě neznamená, že vaší pacienti právo na soukromí nemají. Oni žádnou smlouvu se SUKL neuzavřeli. (Je to zcela jiná situace než předávání dat zdravotním pojišťovnám - tam má každý pojištěnec s pojišťovnou smlouvu, protože pojišťovna hospodaří s penězi svých klientů.) Kromě očekávané represe ze strany SUKL (ke které jste už dobrovolně přistoupili) musíte být připraveni vysvětlit i svým pacientům zjevné narušování jejich soukromí.