ERRE - podpůrný program k eReceptu.

Pozor: Kvůli změně Datového rozhraní SUKL, MUSÍ uživatelé inovovat program Erre. Nové Datové rozhraní vstoupí v platnost 1.1.2022, Inovovat program můžete kdykoli, t.j. i před novým rokem (program je na přelom rozhraní staré/nové ošetřen). Nový Erre má číslo verze 1.21 a je ke stažení na této stránce. Stačí stahnout soubor erre.zip a rozzipovat ho v adresáři, v kterém program obvykle provozujete. (nové soubory jsou ErpThemis.exe, erre.exe, SUKL.dll a oba číselníky csv). Kromě změněného Datového rozhraní je v programu možno zatrhnout návykovou látku (modrý pruh) a nové tlačítko ke tažení aktuálního číselníku dlp_lecivepripravky.csv.

Děkujeme všem uživatelům, kteří nás upozornili na nějaké nesrovnalosti ve verzi 1.20, která měla život jediný den. Dále připomínáme, že pro přechod na nové Datové rozhraní MUSÍTE navštínit tlačítko CFG a jednorázově rozšířit svou konfiguraci o sukl_odbornost a kraj, v kterém ordinujete. Bez toho dojde při odeslání požadavku eReceptu k chybě.
Vzhledem k okolnostem těchto změn lze očekávat, že vydáme možná do nového roku ještě další opravu. Sledujte proto tuto stránku.

Program ERRE obsluhující elektronický recept je ke stažení zde (erre.zip ver. 1.22)

30.12.2021


Důležitá poznámka: Kromě eReceptu je v přípravě SUKLu ještě elektronické očkování a ePoukaz. Program Erre jsme původně vyrobili jako berličku pro lékaře, aby přežili (surové) zavedení eReceptu v roce 2018. Nepočítali jsme s tím, že ho budeme nějak zvlášť inovovat. Dlouhá řada uživatelů nás nyní žádá, abychom ho rozšířili o očkování a poukaz. Z různých technických důvodů to v tomto stavu ale není možné. Pokud bychom chtěli vyhovět, museli bychom celý program napsat znovu v jiné koncepci, která by byla udržitelná do budoucna. Pokud by se tak mělo stát, museli bychom užívání tohoto nového programu zpoplatnit.

To musíme rozhodnout přibližně během ledna 2022 a záleží na množství zájemců. Proto navrhujeme všem uživatelům, kteří by byli ochotni platit roční poplatek cca 2tis Kč, aby nám v nejbližší době napsali email na adresu erre@themis.cz s jakýmkoliv textem jako vyjádření zájmu.
Pokud bude zájemců málo, nebudeme očkování a ePoukaz programovat a Erre zůstane v této (minimalistické) podobě.


Manuál a podrobnější vysvětlení funkce prohramu ERRE ke stažení nebo čtení zde


Poslední úprava stránky 30. prosince 2021.
Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm


Nejčastější známé potíže.

1) Je nutné mít v pořádku oba certifikáty (musí být v domácím adresáři) a navíc suklovský certifikát musí být importován do úložiště. K certifikátům se také váže Kód lékaře na CU a Kód pracoviště. (Nemíchejte demonstrační kódy a certifikáty se svými vlastními.) (Podle zkušeností nejčastěji potenciální uživatelé chybně vyplní Kód pracoviště.)

2) Pokud máte starší elektronický podpis (zejména např. vydaný pro Windows XP nebo Vista), může to vést k problémům. Starší certifikáty lze konvertovat do současných norem např. pomocí volné verze IcaPfxTool.

3) Pokud máte elektronický podpis ve svém počítači dlouho a nevíte kde, event. jste zapomněli heslo, stačí ho exportovat (třeba přímo do domovského adresáře ERRE) a heslo si zvolit podle libosti.

4) Vaše Windows nemusí být dostatečně aktuální. K správnému šifrování vaší komunikace s CU je třeba mít ve vašem systému tzv. FrameWork verzi alespoň 4.6.2. (V původním návrhu ERRE jsme se domnívali, že stačí ver. 4.5, ale přesvědčili jsme se, že správnost šifrování v ní není zaručena.) Pokud tedy máte nižší verzi, je třeba provést upgrade vašich Windows. Obvykle Win10 mají vyšší verzi automaticky, u Win7,8 je naopak obvykle nutno provést upgrade. Podporu zřejmě najdete kupříkladu na stránkách
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53345 O verzi FrameWork ve vašem počítači vás může informovat tlačítko "Test spojení SUKL" v programu ERRE. Vezměte také na vědomí, že šance rozchodit program na Win XP je velmi malá.

5) Mějte na paměti, že přístup k ostrému CU může být SUKLem záměrně časově omezen zejména o víkendech nebo mimo pracovní dobu. Přestože SUKL je zřízen pro kontrolu léčiv, stává se nyní institucí, která bude detailně kontrolovat a také omezovat právě lékaře. Kromě toho CU může být nedostupné z technických důvodů nebo pro slabý internet ve vašem počítači, atd.

6) Uživatelé systému Windows jsou bohužel víceméně nuceni zapínat také různé antivirové programy. Nezapomínejte, že při komunikaci se SUKL se zapisuje z externího prostředí na váš disk a mnohé antiviry to nedovolují. Pokud nepovolíte různé vyjímky ve svých antivirech nebo antivir rovnou nevypnete, můžete to být jednou z příčin nefunkčnosti programu.

7) Pokud si pro zprovoznění internetovského spojení se SUKL najímáte externí firmu (což není vzhledem ke složitosti neobvyklé), mějte na paměti, že tato externí firma má veškeré vaše chráněné osobní údaje (certifikáty, hesla, etc.). Může si potom vystavovat kdykoliv jaký chce lék - samozřejmě na účet a odpovědnost lékaře. Rovněž vaše údaje může předat (třeba z nedbalosti) někomu dalšímu. Pokud v léčivech dříve existovala nějaká bezpečnost, projekt eReceptu ji dokonale zbourá.

8) Mějte na paměti, že vaši pacienti, kteří vás žádají o pomoc v nemoci, nemají vůbec tušení, že předáváte jejich citlivá osobní data státním orgánům a porušujete tak jejich soukromí. Děje se tak bez jejich vědomí a hlavně bez jejich souhlasu! To, že se kolaborací se SUKL sami vzdáváte svého soukromí a svých práv na výkon soukromého povolání ještě neznamená, že vaší pacienti právo na soukromí nemají. Oni žádnou smlouvu se SUKL neuzavřeli. (Je to zcela jiná situace než předávání dat zdravotním pojišťovnám - tam má každý pojištěnec s pojišťovnou smlouvu, protože pojišťovna hospodaří s penězi svých klientů.) Kromě očekávané represe ze strany SUKL (ke které jste už dobrovolně přistoupili) musíte být připraveni vysvětlit i svým pacientům zjevné narušování jejich soukromí.