Pravidla poskytování licencí programů Dositech pro rok 2017 a dále.

V letech 2002 - 2015 jsme poskytovali autorské licence k našim programům přirozeným způsobem podle Autorského zákona - fakturovali jsme autorskou odměnu za licenční oprávnění formou prodeje licenčního kódu.

Po změnách v zákonech, platných od 1.1.2016, je tato forma z právního hlediska problematická a museli jsme přistoupit k právním změnám. Po vysvětlení odborníků jsme podnikli příslušné kroky a úpravy, které zveřejňujeme níže.

Nová právní forma poskytování licencí k našim programům je následující:

Program Dositech 8 existuje po právní stránce nadále, k němu jsme ale vytvořili právní variantu Dositech 9, která umožní užívání Dositechu jak plátcům, tak neplátcům dph. Protože samotný prodej licence, jak bylo normálním zvykem až doposud, není podle nových výkladů zákona možný, zájemce získá licenci následujícím způsobem:

1) Licence k programu Dositech 8 je nyní prodávána zdarma, avšak její poskytnutí je nyní SLUŽBOU, která musí být pro daňové účely takto vykázána a je zatížena přirážkou DPH. (Tímto způsobem nám to bylo vysvětleno odborníky ze státní správy ČR). Licenci touto formou můžeme poskytnout, ale byli bychom rádi, kdyby to bylo pouze ve zcela výjmečných případech. Zákazník, který by to tak chtěl, musí počítat s tím, že jeho osobní údaje budeme muset finančnímu úřadu nahlásit a nemůžeme nijak zaručit, jak s nimi bude dál naloženo. Rovněž nabyvatel bude povinen splnit všechny zákonné požadavky na vykazování DPH, tedy i ty, které dosud podle zákona nejsou známé a bez ohledu na to, jestli je nebo není plátce DPH.

Cena služby za poskytnutí licence (včetně DPH):
                              
Cena služby poskytnutí licence na:
jedno čtvrtletí 700,-
1/2 roku 1 100,-
1 rok 1 900,-
2 roky 3 500,-
3 roky 4 900,-

2) Aby uživatelé mohli získat licenci přirozeným způsobem, připravili jsme ještě druhou variantu. Podle Občanského zákoníku jsme založili nový spolek DOSITECH z.s., IČO 01754335, bankovní účet 277893307/0300 Členové tohoto spolku mohou s výhodou užívat program Dositech 9, který má všechny funkční vlastnosti programu Dositech 8. Poskytnutí licence je vázáno na zaplacení členského příspěvku. Ten není zatížen DPH a nelze jej uvést do nákladů. Výši členského příspěvku jsme stanovili stejnou, jako byla historická cena licence.

Členské příspěvky spolku Dositech:
                              
Členské příspěvky:
Členství na jedno čtvrtletí 500,-
Členství na 1/2 roku 800,-
Členství na 1 rok 1 500,-
Členství na 2 roky 2 800,-
Členství na 3 roky 3 900,-

Členem se stane zájemce o užívání programu Dositech 9, který zaplatí členský příspěvek. Každý člen obdrží členský kód, který umožní výhodné užívání programu.

Tuto zprávu zveřejňujeme první den, kdy můžeme. Zejména jako orientaci ve finančních otázkách pro začátek roku 2017. Majitele bezúplatných licencí z 1. poloviny roku 2016 o tom zpravíme dopisem každému zvlášť. Je zřejmé, že po technické stránce je poskytování licencí stejné jako dříve. Preferujeme poskytnutí licence na základě členského příspěvku. Těší nás podpora a pochopení, které nám většina uživatelů projevila během roku 2016, potřebovali jsme je. Vynasnažíme se obojí opětovat.

Vaše společnost Themis.

Poslední úprava stránky 30. prosince 2016.

Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm