Změny Datového rozhraní k 1.6.2013

V dubnu 2013 VZP oznámila změny Datového Rozhraní platné od 1.6.2013

Pokud není vaší specializací Foniatrie, změny se Vás netýkají a není nutné inovovat verze programů Dositech 8, Dech32 a Obolus !!

VZP ale požaduje, aby dávky, které budete předávat za měsíc červen (t.zn. koncem června nebo začátkem července 2013) a později, nesly označení DVDR 6.2.22 namísto 6.2.21, označující ještě květnové dávky.

V DOSITECHu 8 prosím sami nastavte před červnovým vyúčtováním v MENU>Dávky>Verze rozhraní do dávky obě čísla na požadovaných 6.2.22. Toto číslo se pak bude zapisovat do dávek zase až do doby, než si bude VZP přát něco jiného. Pokud máte na svém počítači Dositech ver. alespoň 8.67, nemusíte dělat nic, program provede změnu automaticky v pravý čas (po 15.6).
V OBOLUSu prosím sami nastavte před červnovým vyúčtováním v MENU>Účtování>Verze rozhraní do dávky obě čísla na požadovaných 6.2.22. Toto číslo se pak bude zapisovat do dávek zase až do doby, než si bude VZP přát něco jiného.
V Dech32 při Vytváření dávky za červen napište poslední položku v dotazech (Verze DR) na požadovaných 6.2.22. Toto číslo se pak bude zapisovat do dávek zase až do doby, než si bude VZP přát něco jiného.

Pokud nevykazujete Foniatrickou pomůcku nebo sekundární převozy PPNP v Dopravě, nemusíte číst dál.


Zdravotníci, kteří vykazují Foniatrické pomůcky, musí nejpozději do konce září 2013 vyměnit program Dositech 8 (nebo Dech32) na verzi alespoň 8.68, která vyjde přibližně během června 2013. Bude v ní faktická (nikoliv jen formální jako u ostatních dokladů) změna Datového Rozhraní (navíc jedna datumová položka). Pokud budete do té doby vykazovat staré DR, uvádějte v verzi MENU>Dávky>Verze rozhraní číslo 6.2.21 (je to vyjímka vzhledem k výše ovedenému obecnému textu). S inovovaným DR o prázdninách a později už se bude muset psát alespoň 6.2.22.

Zdravotní přepravci, kteří vykazují Zdravotní Transport, se mohou po 1.7.2013 setkat s požadavkem VZP na "vyžádaný datový soubor" PPNP, což není soubor typu Kdavka a je to jenom jeho prapodivný duplikát. Ještě zvážíme jeho důležitost a pokud to bude nezbytné, zařadíme ho do Dositechu 8 v příští verzi.


Poslední úprava stránky 3. května 2013.
Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm