Změny Datového rozhraní k 1.7.2017 a související chaos

VZP na svých stránkách https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/pripravovane-zmeny-dr-2 5. května 2017 zveřejnila toto těžko uvěřitelné upozornění:

Připravované změny DR 5. 5. 2017
Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se účinnost změny datového rozhraní dokladu 12 - Poukazu na brýle a optické pomůcky, která byla zveřejněna v září 2016.
Datové rozhraní bylo rozšířeno o položky z tiskopisu poukazu a v současné době bylo ve spolupráci se SZP upřesněno - Opravenka č. 2 pro datové rozhraní VZP ČR, doplněk č. 34.
Od 1. 7. 2017 je účinná i další změna, týkající se všech poukazů - Doplněk č. 35 textu datového rozhraní.
VZP ČR v této souvislosti vyhlašuje přechodné období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017. Podle standardních pravidel lze v tomto přechodném období uvedené typy dávek předávat jak v nové verzi 6.2.32, tak i ve starší verzi 6.2.33.

Upozornění se týká těch zdravotnických zařízení, které vykazují poukazy na OPTICKOU POMUCKU (čili kdo ji nevykazuje, nemusí se dalším čtením obtěžovat).


V říjnu vydala VZP předběžný Doplněk Datového Rozhraní č. 34, který radikálním způsobem mění obsah formuláře při vykazování Optických pomůcek (přidáno několik položek, které specifikují pravé oko, levé oko, spojky, rozptylky, ohniskovou vzdálenost a pod.) Tento předpis ještě usměrnila (zkomplikovala) dvěma "Opravenkami" č.1 a č.2 vydanými v lednu 2017.
Na první pohled je na těchto Opravenkách zarážející, že do formuláře vracejí položku BHRA (Hradí nemocný), která byla komplikovaným způsobem na podzim 2016 vyřazena (s účinností od 1.1.2017) - jinými slovy v okamžiku, kdy ji zdravotníci nesmí vykazovat (všichni kvůli tomu museli v podstatě zbytečně měnit software), je opět povinná k vyplnění.
Ke zvýšení chaosu vydala VZP další Doplněk s číslem 35 datovaný v dubnu 2017. Čili tento Doplněk by měl být 'platnější' než předchozí Doplněk č. 34. V dubnu ovšem předkládá jiné Datové Rozhraní, které se téměř v plné míře vrací ke změnám platným od 1.1.2017 a radikální rozsíření opět ruší a opět se vrací i k pravidlům ohledně položky BHRA, která se podle poslední verze tedy zase nebude vyplňovat. Jedinou skutečnou změnou je přejmenování položky "Datum vydání" na "Datum uplatnění", které se v software nijak neprojeví.
Oba protichůdné předpisy (t.zn. že nemohou platit současně) mají začít platit už 1. července 2017.

Aby toho nebylo málo, všichni Poskytovatelé zdravotní péče musejí upadnout do těžkých rozpaků a poslední věty tohoto Upozornění ohledně číslování Verze Datového rozhraní. V přechodném období (3Q 2017) se může používat "nové" číslo 6.2.32 - které ale ve skutečnosti platí už od 1.1.2017 a zároveň i "staré" 6.2.33, které ale nikdy nebylo vyhlášeno a také by každý soudný člověk uvěřil že by mělo být spíše novější, když má vyšší hodnotu (alespoň doposud se čísla s časem vždy zvyšovala). Naopak v itineráři změn Verze DR na veřejných stránkách VZP není o změně tohoto čísla žádná zmínka.
Toto všechno jsou velmi podivné věci z kterých zůstává rozum stát. Proto pro účely Dositechu 9 vydáváme následující informaci:


Informace

Nová verze Dositechu 8.80 ( 1.6.2017 ) vytváří dávky podle posledního Dodatku DR č.35 z dubna 2017. T.zn. po technické stránce stejné DR jako platilo doposud. Z tohoto důvodu není nutné program Dositech měnit. Číslo Verze DR generuje nadále 6.2.32, ale jak je obvyklé, je ho možné podle potřeby upravit, pokud by to VZP vyžadovala.

Protože lze očekávat, že chaos se bude spíše prohlubovat (t.zn., že lze očekávat Opravenky Opravenek a k nim další Dodatky Dodatků bez ladu a skladu), prosím buďte pozorní v říjnu 2017; není vyloučeno, že budete muset program Dositech 9 inovovat. Vše bude zveřejněno na mateřských stránkách Dositechu, ovšem co VZP vymyslí, nemůžeme předpovídat.


Adresy dokumentů VZP:
https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/ostatni/zmeny-datoveho-rozhrani-k-1-7-2017-doplnek-c-34-opravenka-c-2.pdf
https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/ostatni/zmeny_dr_v.6235.pdf

Kopie dokumentů VZP:
Opravenka 34/2
Dodatek 35


Poslední úprava stránky 1. června 2017.
Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm