Změny Datového rozhraní OPTICKÉ POMŮCKY k 1.10.2017


Dvě Doporučení podle prvních zkušeností s novou optickou pomůckou (říjen 2017):
1) Ačkoliv VZP deklaruje položky ZSFDI, SFDI, ZCYD, CYD, CYO, ZPRID, PRID a PRIB jako nepovinné (s tím, že alespoň jedna skupina má být vyplněná), dostaly se nám do ruky už i Protokoly o Odmítnutí Dávky z důvodu, že nejsou vyplněny VŠECHNY. Proto upozorňujeme uživatele, aby raději vyplňovali všech 8 položek, i kdyby jste si je měli vymyslet. Alespoň do té doby, než se vyjasní, co vlastně VZP v nové Optické pomůcce chce.
2) Pokud se v Dositechu vyskytne hláška "Dávka neodpovídá nastavení vaší konfigurace", znamená to, že jste založili dávku v době, kdy byl nastaven klíč MENU>Servis>Konfigurace>Podrobná Optická pomůcka = 0. Zkontrolujte tedy tento klíč, aby byl nastaven na 1 a založte dávku znovu (s jiným číslem nebo tu nechtěnou smažte). Při nastaveném klíči 1 se založí už podle nového "dlouhého" rozhraní.K 1.10.2017 se mění Datové rozhraní pro Optickou Pomůcku. Změny připravovala VZP celých 9 měsíců a doprovází je chaos a nejistoty.

Nová verze Dositechu 9 (ver. 8.81) vydaná k 19.9.2017 tyto změny zohledňuje podle 3 dokumentů, které jsou k dispozici. Jsou to Doplňky 34 a 35 k Datovému rozhraní datované v lednu a dubnu 2017 a nedatovaný kompletní přehled Datového Rozhraní 6.2.33. Všechny 3 dokumenty si navzájem odporují. Snažili jsme se najít nějaký "průměr". Dositech ver. 8.81 tedy lze ohledně Optické pomůcky nastavit do 2 režimů: 1) "nové" (dlouhé) rozhraní podle kompletního dokumentu s tím, že Doplněk č. 34 snad neplatí; 2) "staré" (krátké) rozhraní podle nejnovějšího Doplňku č. 35. (Pozn. poslední věta se zdá absurdní, je ale bohužel to tak je.)

Podle zkušeností z léta 2017 bude zřejmě vyžadovaná 1. varianta dlouhého rozhraní. To znamená, že ke každé Optické pomůcce se musí vyplnit několik nových údajů (zda se jedná o spojku či rozptylku, její typ, číselné parametry, atd.)

Protože nové rozhraní samo o sobě obsahuje řadu nejasností a nelogičností, není vyloučeno, že podle zkušeností budeme muset ještě Dositech případně upravit, na což jsme připraveni. Proto uvítáme, pokud nám pošlete nebo sdělíte nějaké poznatky.

Praktický návod, jak s novou verzí zacházet.

Dositech 9 (jediný soubor DOSITECH.EXE) můžete inovovat kdykoliv. Do 30.září 2017 je nastaven na "staré" rozhraní (MENU>Servis>Konfigurace>Podrobná optická pomůcka = 0). Čili doporučujeme k 30. září uzavřít zářiové dávky a vytvořit Kdavky. K 1. říjnu se ve vašem počítači program (pochopitelně až jeho nová verze 8.81) sám přenastaví na "nové" rozhraní (konfigurační klíč = 1). Nezávisle s tím se interně přenastaví i Verze datového rozhraní na 6.2.33 (MENU>Dávky>Verze rozhraní). Obě konfigurace můžete libovolně podle potřeby měnit.

Při založení Optické dávky po 1. říjnu bude Dositech zapisovat podle nového rozhraní (pokud ho sami nepřepnete do starého). To znamená, že při zápisu kódu pomůcky bude vyžadovat další údaje (příslušná maska se sama objeví, jinak je dostupná klávesou F2). Předpokládá se, že výdejci brýlí rozumí termínům, které je nutno vyplňovat. Pokud jste na pochybách, doporučujeme si přečíst dokument doplňku VZP č. 34 (jen část druhé věty M - množství; první věta B je pravděpodobně chybně (položka HHRA)). zde.

Možné nástrahy:

Je obtížné odhadnout, jesti VZP přijme "starou" zářiovou Kdavku v říjnu. Je nutné počítat s tím, že ne. Proto doporučujeme odevzdat zářiovou Kdavku do 30. září. Pokud to nestihnete, může se stát, že bude VZP v říjnu požadovat zářiovou Kdavku už v novém rozhraní. V tom případě byste museli napsat do Dositechu celou Kdavku znovu - už s rozšířenými údaji.

Starou dávku pochopitelně podle nového rozhraní nemůžete vytvořit. Naopak je to možné - čili dávku pořízenou podle nového dlouhého formuláře umí Dositech vytvořit i ve starém rozhraní.

Těžkosti nejsou vyloučené také při Zpětné konverzi - t.j. hotovou Kdavku načíst do prostředí Dositech. Zde se mohou křížit nové se starým rozhraním. Dositech obsahuje sice ochranu, ale pokud to není možné, odmítne natažení nové do starého rozhraní nebo naopak. Používejte tedy v tomto přechodném období Zpětnou konverzi opatrně a soustředěně.Adresy dokumentů VZP:
https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/ostatni/zmeny-datoveho-rozhrani-k-1-7-2017-doplnek-c-34-opravenka-c-2.pdf
https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/ostatni/zmeny_dr_v.6235.pdf

Kopie dokumentů VZP:
Opravenka 34/2
Dodatek 35
Komplet DR 6.33


Poslední úprava stránky 8. října 2017.
Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm