Změny Datového rozhraní k 1.10.2019

Týká se zejména Optické, Ortopedické a Foniatrické pomůcky, okrajově všech, kdo vykazuje ZUM.

Změna k 1.10.2019 (podle interního číslování VZP 6.2.37 -> 6.2.38) tentokrát není doprovázena žádným přechodným obdobím, takže změny bude VZP vyžadovat v dávkách za říjen 2019 a pozdějších. Změny se týkají především úhradových pravidel. Jednak byl zcela změněn formát číselníku Prostředků Zdravotnické Techniky (PZT), jednak byly rozšířeny doklady Optické, Ortopedické a Foniatrické pomůcky o jednu položku RPZU1 (v doprovodných textech VZP není přesný význam této zkratky uveden, ale jedná se o příznak úhrady UHR2 a UHR3).

Tedy zdravotnická zařízení, která vykazují tyto 3 doklady, MUSÍ během října 2019 inovovat program Dositech 9. (Nová verze programu má číslo 8.88 a je z 3.10.2019.) V nové verzi je možné Vytvoření Dávky podle obou formátů Datového Rozhraní (staré=krátké, nové=dlouhé). Rozhodující je nastavení MENU>Číselníky>"Verze rozhraní do dávky" v Dositechu. Pokud je nastaveno 6.2.37 a nižší, vytvoří se krátká Kdavka (podle formátu platného do září 2019), 6.2.38 generuje dlouhou Kdavku (podle formátu platného od října 2019). Dositech sám automaticky toto číslo přepne 15.10.2019 na aktuální hodnotu 6.2.38, jinak uživatelé si samozřejmě (jako obvykle) mohou ručně nastavit cokoliv podle vlastní potřeby.

V Ortopedické pomůcce je navíc nová položka "Vlastnictví pojišťovny", která je povinná. Uvede se A (ano) nebo N (ne), v nerozhodných případech Dositech dosadí N. I na tuto změnu je Dositech ošetřen a do Kdavky dosadí znaky v souladu s nastaveným rozhraním .37 x .38.

Zdravotnická zařízení, která vykazují ZUM se zvláštní úhradou, mohou v nové verzi zapisovat položku ZVL i novými písmeny E,F,G,H,I,J,K, které signalizují požadavek na úhradu podle pravidel UHR4-UHR10 "vysoce inovativních léčivých přípravků". K tomu je možné a užitečné číst originální texty VZP Doplněk č. 40 k Datovému rozhraní.pdf

Podstatnou změnou je struktura číselníku PZT. Nový Dositech ver. 8.88 akceptuje v MENU>Číselníky>Aktualizace pouze novou strukturu. Na stránkách Dositechu zároveň s novou verzí 8.88 poskytujeme i PZT.01022 v novém formátu. Nicméně uživatelé mohou formálně používat i starý číselník, ovšem s vědomím, že mnoho položek je překódovaných a zřejmě bude nutné použít číselník nový.

Program Dech32 je v duchu těchto změn inovován do verze 1.56, zároveň s ním poskytujeme i přeložený nový číselník PZT.1022, a kdykoliv se zavolá Aktualizace tohoto číselníku, akceptuje se pouze nový formát.

Pro různé účely ještě poskytujeme staré verze číselníku PZT
číselník pzt.dbf (ver. 10019) pro Dositech (Při jeho použití je nutná indexace číselníků.)
číselník pzt.dbf (ver. 10019) pro Dech32
celý Dech32 ve verzi 1.55 i s číselníky do září 2019

Program Obolus bude inovován během října 2019 ohledně nového číselníku PZT.


Poslední úprava stránky 5. října 2019.
Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm