Změny Datového rozhraní k 1.9.2021

Týká se pouze Optické, Ortopedické a Foniatrické pomůcky.

Uživatelé, kteří vykazují tyto pomůcky, si musí vyměnit program Dositech před vyúčtováním září 2021.

Tyto změny Datového rozhraní jsou popsány v doplňku k DR č. 47 vydaného VZP zde. Ve všech 3 dokladech se přidávají 2 položky EIDE a EIDV, což jsou identifikátory tzv. ePoukazu. Považujeme za nepravděpodobné, že by uživatelé Dositechu tyto položky vyplňovali a většinou tak zůstanou prázdné. Pokud je uživatel přece jen chce vyplnit, může toho dosáhnout stiskem CTRL_E v hlavičce dokladu. V Ortopedické a Foniatrické pomůcce se ještě navíc musí nově vyplňovat "Datum vydání pomůcky".
Dositech ver. 8.92 umí generovat jak dávku podle starého rozhraní ("krátkou"), tak podle nového ("dlouhou"). Přepínač je v MENU>Servis>Konfigurace>EIDE. Standardně si program zapisuje data pro dlouhou dávku a z nich vytvoří Kdavku dlouhou nebo krátkou podle nastavení přepínače (standardně udělá dlouhou). Dositech 8.92 ale umí generovat i dlouhou dávku ze starších (krátkých) dat, pořízených starší verzí programu.
Z toho plyne, že výměnu programu můžete provést kdykoliv během září 2021. Naopak pokud budete chtít generovat krátkou dávku (kdyby to chtěla VZP pro srpnové vyúčtování), stačí nastavit přepínač.
Od září bude VZP zřejmě chtít v dávkách číslo verze Datového rozhraní 6.2.42. Dositech 8.92 se na něj automaticky adaptuje v polovině září, ale uživatelé ho mohou samozřejmě formálně nastavit podle vrtochů VZP.

Pozn: Do verze 8.91 jsme zasáhli začátkem října, kdy se v Ortopedické pomůcce objevila kosmetická vada, kdy při vytvoření Kdavky ze starých dat podle nového rozhraní mohlo dojít teoreticky k chybě "nevyplněno OVYD". Dále se mohlo objevit nevhodné hlášení při rozdílném datumu vydání a uplatnění.\\ Proto jsme zveřejnili update s vyšším číslem verze 8.92 oficiálně z 19. října 2021. Uživatelé poznají na 1. pohled novou verzi standardně v hlavním MENU dole uprostřed. Za chybu se omlouváme.

Nový Dech32 ver. 1.57 je k dispozici 1.9.2021 na stránkách themis.cz zde. Uživatelé Dositechu si změny v Dechu nemusí vůbec všímat. Uživatelé Dechu by měli pořídit své dávky za září už v novějším programu. Důrazně jim ale připomínáme, že by raději měli používat Dositech, který je opatrován pečlivěji.


Poslední úprava stránky 22. října 2021.
Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm