Změny Datového rozhraní k 1.3.2022

Týká se pouze Ortopedické pomůcky.

Uživatelé, kteří vykazují Ortopedické pomůcky, si musí vyměnit program Dositech před vyúčtováním za březen 2022.

Od 1.3.2022 se do dávky Ortopedických pomůcek musí uvádět nová položka OPRE, do které se má zapisovat IČP lékaře, který předpis ZP delegoval na sestru v domácí péči. Obvykle je tento údaj prázdný. S tím VZP změnila Verzi Datového rozhraní na 6.2.43 a Kdavky za březen 2022 musí mít toto označení. Dositech 8.93 má všechny tyto změny ošetřené. Dávky, které byly natypovány před přechodem na nový Dositech 8.93 samozřejmě zůstávají v platnosti, nový Dositech vygeneruje vždy korektní dávku podle nového Datového rozhraní.

Program Dech32 bude upraven 28.3.2022, bude to verze 1.58.

Změna se týká jen Ortopedické pomůcky, všechny ostatní doklady zůstavájí beze změn.


Poslední úprava stránky 21. března 2022.
Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm