Změny Datového rozhraní k 1.7.2018

Týká se všech ambulantních lékařů (vykazujících pojišťovně obvyklý Ambulantní doklad), zubařů, hospitalizace, záchranné služby a optiků.

V rámci této změny bude třeba INOVOVAT! program Dositech 9, Dech32, i Obolus; nestačí jen zapsat jiné číslo Verze Datového Rozhraní!

Spektrum zdravotnických zařízení, kterých se změna dotkne je velmi široké a změnám je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Tentokrát se nejedná o formální změny DR (kdy stačilo pouze vyplnit jiné číslo DR), ale mění se struktura zápisu souboru KDAVKA. Přechod mezi starou a novou strukturou nelze snadno "ručně" upravit, a proto po změnách 1.7.2018 bude potřeba používat novější verze programů (Dositech 9 - bude třebe verze alespoň 8.83, Dech32 verze alespoň 1.55 a Obolus verze alespoň 8.35). Všechny programu jsou k dispozici ke stažení na strankách www.themis.cz od 1.7.2018.

Ambulance a Záchranka:
Změna se týká bodového ohodnocení zdravotních výkonů, kdy se položka rozšiřuje z 5 cifer na 7 cifer. Tedy se (asi po 25letech) mění délka výkonové věty (prodlužuje se). Je to jen technická změna, která po odborné stránce lékaře nemusí zajímat a při provozu si jí vůbec nevšimnou.
Po 1.7.2018 budou tedy pojišťovny přijímat tyto delší věty. VZP vyhlásila přechodové období 3 měsíců. Tedy krátké věty by měla přijímat ještě v rámci zářiových/2018 dokladů. Od října 2018 už budou platné jenom prodloužené věty. Tedy nejpozději během října MUSÍ! mít uživatelé Dositechu na svých počítačích verzi programu alespoň 8.83.
Dositech 8.83 umí vyrobit Kdavku s oběma větami výkonovými "krátkou" i "dlouhou". Volbu si můžete nastavit v MENU>Servis>Konfigurace>Délka výkonové věty. První zkušenost (začátek července 2018) s "přechodovým obdobím" naznačuje, že žádné přechodové období neexistuje a že VZP přijímá jen "dlouhé" věty. Proto si prosím nastavení příslušně upravte.
Totéž platí i pro Obolus a Dech32, inovaci programu musí uživatelé provést nejpozději během října 2018, ale jak se zdá, raději dříve.

Optici:
Změnou k 1.7.2018 by měl být ukončen chaos v Optické pomůcce, vzniklý v říjnu 2017. Doposud VZP přijímala buďto původní - "krátký" a logický - formát dokladu na optickou pomůcku nebo alternativně "dlouhý" a nesmyslný formát. Po 1.7.2018 bude přijímat úplně jiný formát, který je kompromisem mezi oběma předchozími. Nový "střední" formát sice znepříjemňuje vykazování, ale je alespoň prostý logických chyb.
Dositech ver. 8.83 (od 1.7.2018) má stále možnost volitelně (MENU>Servis>Konfigurace>Podrobná optická pomůcka) vykazovat původní "krátký" formát, to se užije zřejmě jen pro revizi starších dat. Uživatelé by měli mít od 1.7.2018 v Konfiguraci nastaven "dlouhý" formát.
Podkladem pro změny je dokument VZP změny_dr_v.6238.pdf doporučujeme optikům alespoň rámcově tento dokument prohlédnout.
Je tedy potřeba, aby si optici ještě před založením červencové dávky nainstalovali nový Dositech (alespoň) ver. 8.83 a zkontrolovali v Konfiguraci nastavení na "dlouhý" formát. V tomto stavu se založí dávka podle představ VZP.
Dech32 vygeneruje ve verzi 1.55 korektní prodlouženou optickou dávku, starší formáty už nepřipouští. Zde ale není oproti Dositechu žádný komfort při vkládání rozšířených dat.


Současně s těmito "fyzickými" změnami dochází i ke změně čísla Verze DR. Od 1.7.2018 je tedy platné číslo 6.2.36. Uživatelé Dositechu ho mohou podle libosti měnit v MENU>Dávky>Verze rozhraní do dávky, jako obvykle. Dositech toto číslo alternativně nastaví automaticky sám po 15.7.2018, neučiní-li tak uživatel ručně. V Obolusu i Dech32 si číslo verze DR nastavují uživatelé sami.

Jelikož změn je hodně, dají se očekávat nějaké nesrovnalosti, zejména v Optické pomůcce, kde nové rozhraní sice nemá logické chyby, ale neznamená to, že dává smysl. Neudivilo by nás, kdyby VZP ještě výklad metodiky Optické pomůcky ještě korigovala.
Očekáváme, že tato stránka přinese ještě během července 2018 novější informace.


Ke změnám Datového Rozhraní obecně. (Není důležité číst.) zde


Poslední úprava stránky 4. července 2018.
Úvodní stránka software Themis: www.themis.cz/leksof.htm